Doelstellingen

XING is een professioneel koor. De repetities zijn ter voorbereiding op latere uitvoeringen, concerten en shows. Een belangrijke doelstelling is om een aantal malen per jaar deel te nemen aan optredens en evenementen.

 

Wat wij verwachten van de leden

Van de leden verwachten wij dat zij over voldoende motivatie beschikken om deel te nemen aan repetities en uitvoeringen. Aspirant-leden kunnen op proef 1 of 2 repetities bijwonen. Hieraan voorafgaand zal door de dirigent een stemscan worden afgenomen. Bij goedkeuring mag hij/zij lid worden. De leden moeten bereid zijn om deel te nemen aan uitvoeringen, concerten en shows. Van de leden wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van en akkoord zijn met de statuten en het reglement. Bij het aangaan van het lidmaatschap hebben de leden kennis genomen van en zijn akkoord gegaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van XING.

 

Repetities

XING repeteert elke week twee uur op de maandagochtend met een pauze van 15 minuten. We verwachten dat de leden om 9.25u in repetitieruimte aanwezig zijn om op tijd te kunnen beginnen. Praten doen we voor, in de pauze en na de repetities niet over elkaar, maar met elkaar.

Door middel van een app-groep zal regelmatig gecommuniceerd worden. Aanbevolen wordt om ook de ledenpagina regelmatig te bekijken. Leden worden geacht bij alle repetities aanwezig te zijn, tenzij er sprake is van een omstandigheid die dit verhindert. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij thuis met de bladmuziek en de .mp3-tracks oefenen als voorbereiding op de repetitie.

Een lid, dat verhinderd is bij de repetitie aanwezig te zijn, kan per e-mail een bericht van verhindering sturen aan de aangewezen contactpersoon. Gemiste repetities worden niet gerestitueerd. Het koor maakt tijdens de repetities gebruik van de faciliteiten van de repetitielocatie. Meegebrachte consumpties zijn niet toegestaan. Het is wel toegestaan om tijdens de repetities zelf water mee te nemen.

 

Contributie

Voor het lidmaatschap van XING zijn de leden contributie verschuldigd. De contributie wordt jaarlijks door de penningmeester voorgesteld tijdens de ALV en vastgesteld bij acclamatie.

De contributie wordt per kwartaal vooraf in rekening gebracht. en bedraagt €69,30. Betaling geschiedt via automatische incasso. Indien een repetitie niet door kan gaan door overmacht (extreme weersomstandigheden, rampen) heeft het lid geen recht op restitutie.

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan tegen het einde van een kwartaal en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

 

Repertoire

De nummers, die XING zal instuderen en ten gehore zal brengen tijdens uitvoeringen, zijn voornamelijk pop, rock, soul, musical- en swing-genre. De dirigent bepaalt welke nummers door het koor worden ingestudeerd. De dirigent ontvangt via het bestuur muziek feedback en suggesties. De dirigent is de artistiek leider van het koor. De dirigent zal dan ook, in overleg met het bestuur, alle eindbeslissingen nemen inzake shows, concerten en optredens. We gaan niet in discussie met de dirigent.

Arrangementen worden geschreven door een arrangeur of zullen door XING worden aangekocht. Van de leden wordt verwacht dat zij zelf de bladmuziek downloaden van de ledenpagina en dat zij zelf zorgen voor goed leesbare prints. De leden mogen de bladmuziek niet uitlenen, kopiëren of voor andere doeleinden gebruiken dan de repetities of uitvoeringen.

ProefXINGers krijgen derhalve geen bladmuziek toegestuurd. Er is tijdens het proefXINGen bladmuziek aanwezig.

 

Kleding 

We hebben, om aan iedereen recht te doen, een imago- en kleurstyliste benaderd. De kledingstijl van XING is “basis zwart met accenten van turkoois”.  Dat kan dan zijn:

 

  • helemaal zwart met turquoise ketting, horloge, armband
  • turquoise jurk met toevoeging met zwart vest/colbert, zwarte panty
  • turquoise broek met zwart blouse
  • dichte schoenen of laarzen; geen sneakers
  • zwarte panty’s

 

Voor de zomer mogen blote benen en open schoenen, mits de nagels verzorgd zijn.

Per persoon is dat een ‘glijschaal’ van 30%-70%. (Heb je 30% zwart, dan kan 70% turquoise zijn of andersom). 

Tijdens uitvoeringen en repetities met band dienen de leden kleding te dragen die door XING wordt voorgeschreven. Tijdens de repetities is de kledingkeuze vrij.

 

Kleding

Tijdens uitvoeringen en repetities met band dienen de leden kleding te dragen, die door XING wordt voorgeschreven. Tijdens de repetities is de kledingkeuze vrij.

 

Ziekte/afwezigheid dirigent

Indien de dirigent niet zelf aanwezig kan zijn op de vaste repetitiedag, wordt er voor passende vervanging gezorgd of zal de repetitie worden verzet. Indien het niet mogelijk is om voor vervanging te zorgen of de repetitie te verzetten, worden de kosten van deze repetitie aan de leden gerestitueerd. 

 

Vakanties en feestdagen

Er zijn geen repetities tijdens de zomervakantie, tussen Kerst en Nieuwjaarsdag en op christelijke en nationale feestdagen. Tijdens de overige schoolvakanties gaan de repetities door.

 

Communicatie

Communicatie met de leden verloopt met name via gastvrouwen/contactpersoon en het bestuur. Communicatiekanalen, die gebruikt worden, zijn de app-groep, de ledenpagina op de website, de pagina op Facebook en e-mail. Voor specifieke vragen of zaken van administratieve aard wordt de leden verzocht contact op te nemen met de secretaris via secretaris@xing-assen.nl

 

Sociale media XING

Volg en like ons op Facebook en Instagram. Wat daar gepost wordt, mag gedeeld worden. Eigen opnames van repetities, optredens en concerten mogen niet gemaakt en gedeeld worden op Facebook en YouTube.

 

Privacy

Leden moeten een privacyverklaring tekenen. Het fotomateriaal mag gebruikt worden voor de website, brochures, Facebook en reclamedoeleinden.

 

Aangepast 30-3-2020